Atenció administració

Matins de dilluns a divendres:

De 9.30 a 10.30 i de 12.30 a 13.30 hores

 

Vesprades de dilluns, dimarts i dijous:

De 16.00 a 17.30 hores

961702935

escuelajardin@escuelajardin.org

administracion@escuelajardin.org (qüestions administratives)

Atenció professorat

Les famílies participen en el procés educatiu rebent-ne tota la informació i sent escoltats i atesos en els horaris establerts amb cita prèvia (RRI, art. 51).

Podeu adreçar-vos al professorat, tutors o tutores o equip directiu a través dels correus segons la qüestió a tractar o dels altres canals de comunicació del centre (Telegram i WebFamilia).

Formulari de contacte