Principis pedagògics

Ideari

L'entitat titular de l'Escola Jardí és l'Ateneo Sueco del Socorro, una associació civil fundada en 1869 de caràcter democràtic, independent i pluralista, basada en el respecte mutu i en la solidaritat; les mateixes normes que són aplicades a la gestió i la direcció del seu Centre Educatiu.

Missió, visió i valors del centre

[extracte de les conclusions de l'acta del 28 de gener de 2008 de la Comissió de Qualitat del col·legi].

El Claustre de Professors de l'Escola Jardí acordem i fem partícips a la resta de la Comunitat Educativa de la nostra missió en el centre, la visió que tenim d'ell i els valors que volem transmetre als nostres alumnes.

La nostra missió és formar els nostres menuts i joves a través d'una educació integral, tant acadèmica com personal, per tal que arriben a ser persones autònomes, tolerants, justes, democràtiques, respectuoses, integrades en una societat plural en permanent canvi; amb capacitat de conviure, adaptar-se i empatitzar.

En definitiva, persones compromeses amb un esperit crític i constructiu que sàpiguen aprofitar i millorar els recursos del seu entorn, perquè en el futur puguen defendre's en el món laboral i indagar, sempre, en el del coneixement.

Pel que fa a la visió, els professors volem ser un Centre d'Educació Infantil, Primària i Secundària concertat de referència per oferir una formació integral i de qualitat; un centre marcat per un profund esperit de autosuperació que aspira a descobrir i desenvolupar el millor de cada una de les persones que formen part d'aquesta empenta, respectant sempre la idiosincràsia de cadascun.

Un centre capaç de detectar i atendre les necessitats particulars de la Comunitat Educativa que s'esforça constantment per fer front a les necessitats de cada persona, de l'entorn i s'adapta als nous reptes que exigeixen els nous temps.

Per últim, els valors que volem fomentar i transmetre en cada activitat del col·legi no són sinó un recopilatori de la missió i visió: autonomia, respecte, justícia, tolerància, igualtat, comprensió, empatia, qualitat educativa, integritat, compromís, democràcia, solidaritat, cooperació, participació, esperit crític, esperit de superació, perseverança, fortalesa i optimisme davant de les adversitats.

gf