Departament d'Orientació i Gabinet Psicopedagògic

ORIENTACIÓ A 4T D’ESO

CONSELLS I HÀBITS SALUDABLES PER A L'ANY NOU

ELS NOSTRES FILLS I FILLES I L’ÚS I L’ABÚS DEL MÒBIL I DE LES XARXES SOCIALS

4T D'ESO A LA FIRA DE L'ESTUDIANT 2019

PER UN BON ÚS DE LES XARXES SOCIALS

ALUMNAT MEDIADOR A SECUNDÀRIA

XII JORNADES EDUCATIVES DE SUECA

AVANT FP ERE

SOBRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE A 4T D'ESO

gf