Comunitat

Ajuda llibres 2008-2009

Sueca, a 9 de Enero de 2008.

Estimada familia:

Les comunicamos que hemos recibido los impresos para solicitar las ayudas para la adquisición de libros de texto de la Generalitat Valenciana para los alumnos que el curso 2008-2009 estén 5º y 6º de Educación Primaria y Educación Secundaria.

1. La relación de documentos que se necesitan para dicha solicitud son :

 • Impreso de solicitud rellenado (solicitarlo en Dirección o Administración). DEBERÁN RELLENAR EXCLUSIVAMENTE EL APARTADO B (DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A). Para rellenarlo consultar las instrucciones que figuran al dorso del impreso.
 • Documento bancario del código cuenta cliente. El alumno deberá ser titular o cotitular de una cuenta bancaria donde se le ingresará el importe de dicha ayuda. Deberá solicitarse obligatoriamente al banco el documento del código cuenta cliente (No sirve fotocopia de la libreta del banco).
 • Fotocopias del NIF/NIE del titular de la cuenta bancaria y del padre y madre del alumno.
 • Fotocopia del titulo, en vigor, de familia numerosa (en caso de hacer constar esta situación especifica).
 • En el caso de otras situaciones específicas del alumno, Apartado D de la solicitud, deberá consultar con el Colegio los documentos que debe aportar para acreditar dichas situaciones específicas.
 • NO ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE LA DECLARACION DE RENTA DEL AÑO 2006.

2. La documentación deberán presentarla a la Administración del Colegio, de 4,30 a 6 horas de la tarde hasta el 8 de Febrero de 2008.

Atentamente,
El Titular del Centro.

Jornades de prevenció contra les addiccions (actualitzat)

La Unitat de Prevenció Comunitària i el Departament d'Orientació han preparat un programa amb moltes activitats relacionades amb les addiccions: xerrades, projecció de pel·lícules, visites a l'aula del tabac... No es quedaran al marge aquells aspectes relacionats amb el mal ús de les noves tecnologies.

  • 3 de febrer: xarrada sobre el cànnabis amb els alumnes de 3r de secundària.
  • 4 de febrer: Cinema i valors amb els alumnes de 6é de primària.

Sueca TV_ addiccions i noves tecnologies from EJ on Vimeo.

  • 5 de febrer: xarrada sobre l'alcohol amb els alumnes de 2n de secundària.
  • 7 de febrer: xarrada sobre la cocaïna amb els alumnes de 4t de secundària.
  • 10 de febrer: xarrada sobre alimentació amb els alumnes de 5é de primària.
  • 11 de febrer: xarrada sobre drogues amb els alumnes de 1r de secundària.
  • 12 de febrer: xarrada sobre noves tecnologies I amb els alumnes de 2n de secundària.
  • 14 de febrer: projecció "Pasa la vida" amb els alumnes de 4t de secundària.
  • 19 de febrer : xarrada sobre noves tecnologies II amb els alumnes de 2n de secundària.

SuecaTV_cinema i valors from EJ on Vimeo.

 • 26 de febrer: xarrada sobre noves tecnologies III amb els alumnes de 2n de secundària.

La Unitat de Prevenció Comunitària és un servei especialitzat de l'Ajuntament de Sueca vinculat a la Regidoria de Sanitat que es dedica a evitar i retardar l'inici del consum i abús de drogues legals i il·legals i fomentar alternatives de vida saludables.

Menú menjador maig 2014

Benvolgudes famíles, 

Ja podeu consultar i descarregar els nous menús del menjador corresponents al mes de maig en la pestanya "Serveis" de la web, o directament a través del següent enllaç:

http://escuelajardin.org/web/index.php/serveis/menjador

Atentament.

Llibres 2014-2015

Estimades famílies,

Ja teniu a la vostra disposició el llistat de llibres de text que correspon al curs 2014-2015 en l'arxiu que s'adjunta.

Per altra banda, la venda de llibres per part de l'AMPA que havia estat ajornada es portarà a terme els dies 26, 27, 28 i 29 d'agost, de 17:00 a 20:00.

Us mantindrem informats si hi ha qualsevol canvi o novetat.

Atentament.

PROBLEMES AMB ELS NEGOCIS? NOU PROJECTE D'INNOVACIÓ EDUCATIVA

PROBLEMES AMB ELS NEGOCIS? PRESENTACIÓ A LA FACULTAT DE MAGISTERI (SETEMBRE 2016)

PROBLEMES AMB ELS NEGOCIS? PRESENTACIÓ A L'ATENEU (SETEMBRE 2016)

Informatiu 27 de setembre 2016 from Sueca Televisió on Vimeo.

Llegeix més:PROBLEMES AMB ELS NEGOCIS? NOU PROJECTE D'INNOVACIÓ EDUCATIVA

GRUPS INTERACTIUS A 3R D'INFANTIL

Llegeix més:GRUPS INTERACTIUS A 3R D'INFANTIL

gf